Styret

Leder – Gunn-Tove Bjerke-Selmer, Oslo Patentkontor AS
Nestleder – Petter Andrésen, Yara International ASA
Kasserer – Øyvind Moberg, Zacco Norway AS
Sekretær – Hege Sølvik Solem, Håmsø Patentbyrå AS
Styremedlem – Anne Taucher, Oslo Patentkontor AS
Styremedlem – Karin Fluto, Protector IP AS
Styremedlem - Mona Norderud, Onsagers AS
Styremedlem - Lise-Mette Riis, Acapo AS